Veelgestelde vragen

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?
Zowel het volgen van de groeps- of online mindfulness als het  invullen van de vragenlijsten zullen uw tijd en inzet vergen.

Welke bijwerkingen kunt u verwachten?
Aan dit onderzoek zijn geen directe risico’s verbonden en wij verwachten ook geen bijwerkingen als gevolg van de mindfulness therapie.

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u patiënt bent, krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Ook tijdens het onderzoek.

Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet?
Omdat aan dit onderzoek geen risico’s verbonden zijn, is er een ontheffing verleend van de verzekeringsplicht.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en ze worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. Gegevens die wij tijdens het onderzoek over u verzamelen, blijven geheim. Uw gegevens krijgen een code, en uw naam wordt weggelaten. Alleen de onderzoekers weten welke code u heeft. Wij zijn wettelijk verplicht uw onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren.

Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd bij deelname?
Uw huisarts en/of behandelend specialist wordt door ons niet standaard geïnformeerd over uw deelname aan het onderzoek.  Wel kan dit in samenspraak met u gebeuren, als u daar prijs op stelt.

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding als u besluit aan dit onderzoek mee te doen?
Aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden en u krijgt geen vergoeding voor deelname aan het onderzoek.

Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?
De Toetsingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek Arnhem en Nijmegen heeft dit onderzoek goedgekeurd. De toetsingscommissie heeft onder andere beoordeeld of het onderzoek goed is opgezet en of alle informatie die u krijgt klopt. Ook hebben ze gekeken of er risico’s aan het onderzoek verbonden zijn en of het onderzoek niet teveel van de proefpersoon vraagt.