Samenvatting

 Patiënten worden in drie groepen verdeeld op basis van loting:
- Groep 1: patiënten krijgen thuis individuele online mindfulnesstraining.
- Groep 2: patiënten krijgen in groepsverband mindfulnesstraining
- Groep 3: patiënten komen eerst op een wachtlijst van drie maanden en stromen vervolgens in bij Groep 1 of 2.

Het effect van mindfulness op angst- en depressieklachten en kwaliteit van leven wordt gemeten aan de hand van vragenlijsten. U wordt gevraagd om voorafgaand aan de training, tijdens, na afloop en drie en negen maanden na de training vragenlijsten in te vullen. Daarnaast zal na afloop, na 3 maanden en na 9 maanden ook een kort telefonisch interview plaatsvinden.

Uiteraard kunt u ten alle tijde zelf beslissen of u aan het onderzoek mee wilt doen.