Onderzoek

Een kwart tot de helft van alle mensen met kanker heeft psychische klachten waarvoor psycho-oncologische zorg wenselijk is. Voor deze patiënten kan mindfulness therapie behulpzaam zijn. Daarnaast kan mindfulness ook online gegeven worden, maar het is nog onduidelijk welke vorm (groep of online) het beste werkt voor welke patiënt. Daarom onderzoeken we de effectiviteit van groeps- en online mindfulness therapie voor kankerpatiënten.

Doel van het onderzoek
Mindfulness is een behandelmethode die patiënten leert om met aandacht aanwezig te zijn in het hier en nu. Het blijkt bij mensen met kanker de klachten van angst en depressie te verminderen en de kwaliteit van leven te kunnen verbeteren. In dit onderzoek wordt gekeken naar de kosteneffectiviteit van mindfulness therapie en naar voor wie welke vorm het meest geschikt is (groep of online).

Wie kan deelnemen?
Voor dit onderzoek, zijn we op zoek naar patiënten die:
- kanker hebben (gehad);
- nog geen ervaring hebben met mindfulness
- vragenlijsten in het Nederlands kunnen invullen;
- toegang hebben tot een pc en internet.

Indien u medicijnen gebruikt voor psychische klachten moet u op een stabiele dosis zitten voor ten minste drie maanden.

Hoe ziet deelname eruit?
Patiënten worden in drie groepen verdeeld op basis van loting:
- Groep 1: patiënten krijgen thuis individuele online mindfulness therapie.
- Groep 2: patiënten krijgen in groepsverband mindfulness therapie een locatie bij hen in hun buurt.
- Groep 3: patiënten komen eerst op een wachtlijst van drie maanden en stromen vervolgens in bij Groep 1 of 2.

Het effect van mindfulness op angst- en depressieklachten en kwaliteit van leven wordt gemeten aan de hand van vragenlijsten. U wordt gevraagd om voorafgaand aan de therapie, tijdens, na afloop en drie en negen maanden na de therapie vragenlijsten in te vullen. Daarnaast zal na afloop, na 3 maanden en na 9 maanden ook een kort telefonisch interview plaatsvinden.

Mindfulness therapie
Het programma van de groeps- en online mindfulness therapie bestaat uit 8 sessies met verschillende thema’s en een stiltedag. Tijdens deze training leert u onder andere om automatische reactiepatronen te herkennen en om te gaan met uw gedachten en gevoelens. Centraal staan aandacht voor het nu, acceptatie en zingeving. Wij vragen u tijdens de trainingsperiode ongeveer 45 minuten per dag te oefenen.

Uiteraard kunt u ten alle tijde zelf beslissen of u aan het onderzoek mee wilt doen.